петък, 20 декември 2013 г.

Поддържане на акумолатора на лекия автомобил

КАК Е УСТРОЕН АКУМОЛАТОРЪТ
 В леките автомобили се монтират оловни акумолаторни батерии със специална стартерна конструкция.Всяка батерия е съставена от акумолаторни клетки ,поместени в обща кутия и свързани последователно с мостове.Клетките са с номинално напрежение -2 V.Повечето леки автомобили са с дванадесет волтова ел.система , което означава че батерията им е с 6 клетки.Батериите на мотоциклети и на автомобили с шест волтова електрическа уредба са с по 3 акумолаторни клетки.
фиг. Във всяка клетка има положителни и отрицателни плочи от специална активна маса.От големината на плочите и състава на активната им маса зависи до голяма степен капацитетът на акумолатора, т.е. колко ток може да поеме при зареждане и до каква степен ще го отдаде на консуматорите в автомобила.Положителните и отрицателните плочи са разделени със сепаратори.Освен това ,за да не се получи късо съединение,плочите не опират в дъното на кутията , а на издадени от него ребра.Дори ако част от активната маса се изрони и натрупа на дъното, плочите няма да се свържат "накъсо".
 Над плочите се поставя предпазна пласмасова решетка.През капака които покрива отгоре акумолатора минават изводите на оположителните и отрицателните плочи.
 фиг.

 Преди продажба в сервизите и акумолаторните работилници извършват подготовка на новите батерии,тъй като те се получават от завода производител в сухо състояние.Клетките се напълват с воден разтвор на акумолаторна сярна киселина.За климатичният пояс на България гъстотата на електролита на нов зареден акумолатор, измерена при температура +25 *C,трябва да  бъде 1,28 г/см .
  

вторник, 14 февруари 2012 г.

Снеготопене /Snow melt

snow

Пресмятане водно количество от снеготопене

Calculate water flow from snowmelt

Въведете размерите на площите в МЕТРИ

Enter the dimensions of the surfaces in METRE

Area Площ1/a1: b1

Area Площ2/a2: b2

Area Площ3/a3: b3

Area Площ4/a4: b4

Area Площ5/a5: b5

Area Площ6/a6: b6

Средна дебелина на снежната покривка в МЕТРИ

Average thickness of snow cover in METRE

Snow Сняг


© Copyright by Chris Peshev / krispeshi@gmail.com

Програмата използва формули които може да намерите тук http://www.rbukvar.eu/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.html#prizm_obem64 Преобразуване на дебелината на снежната покривка към воден слой е 1/5 което е за неутъпкан сняг!

сряда, 9 ноември 2011 г.

Cable convertor

ПРОГРАМА ЗА ПРЕСМЯТАНЕ ЗАГУБАТА НА НАПРЕЖЕНИЕ

Целта на тази програма е да пресметне загубата на НАПРЕЖЕНИЕ до съсредоточен товар в края на електрическата линия - нашият ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ.
Тъй като обикновено използваме асинхронни двигатели/с пакетен ротор/ които се пускат в звезда ,то пусковият им ток надвишава ≈ 3/три /пъти работната сила на тока в/А/,затова Основно Правило при избор на ПРОВОДНИК за свързване на електродвигател е : ЗАГУБАТА НА НАПРЕЖЕНИЕ ДА Е ПО-МАЛКА от 5/пет/ %
Разбира се резонен е въпросът какво ще се случи ако не е изпълнено това условие – двигателят ще изгори!
За изчисление , програмата използва ПЪЛНАТА формула за загуба на НАПРЕЖЕНИЕ за четири проводна линия 380 V /3 фази + 0/:

Δ U = (100 * 1000 * P * L) / (γ * S * Uл2) в [%]

Δ U ≤ 5 %

P – товарът на линията в [ kW ]
L – дължина на линията в [ m ]
γ - специфична проводимост на проводника ( γ = 33 за алуминиев проводник , γ = 57 за меден проводник )
S – сечението на фазовият проводник [ mm 2 ]
Uл – номинална стойност на напрежението = 380 V

Като заключение: 1/ никога неизбирайте кабел в гранични стойности на загуба напрежение именно поради стойностите на пусковият ток !
2/ избрал съм да напиша програмата за проводник с алуминиеви жила който е с значително по-ниска цена в сравнние на същият с медни
3/ при използване на проводник с медни жила стойностите на загуба на напрежение се отдалечават приблизително два пъти от граничните които са за същият проводник с алуминиеви жила.

javascript


събота, 15 октомври 2011 г.

debit converter pumping aggregates

Програма изчислява дебита на помпен агрегат по неговите технически параметри: /например обозначението 50Е20 означава :едностъпална помпа с дебит
50 L/s и напор 20 m/
Програмата преобразува дебита от L/s във m3/h и m3 за денонощие
приложение : когато се подаде заявка за поливане,там обикновено се заявява поливна норма m3 за декар , след като знаем какво количество вода/ m3 /ни подава помпения агрегат за час лесно ще пресметнем колко часа трябва да работи този агрегат за да изпълни заявката!
Това ще доведе до намаляване експлоатационните разходи , увеличаване на ефективността, а и печалбата!.

javascript