събота, 15 октомври 2011 г.

debit converter pumping aggregates

Програма изчислява дебита на помпен агрегат по неговите технически параметри: /например обозначението 50Е20 означава :едностъпална помпа с дебит
50 L/s и напор 20 m/
Програмата преобразува дебита от L/s във m3/h и m3 за денонощие
приложение : когато се подаде заявка за поливане,там обикновено се заявява поливна норма m3 за декар , след като знаем какво количество вода/ m3 /ни подава помпения агрегат за час лесно ще пресметнем колко часа трябва да работи този агрегат за да изпълни заявката!
Това ще доведе до намаляване експлоатационните разходи , увеличаване на ефективността, а и печалбата!.

javascript

Няма коментари: