сряда, 9 ноември 2011 г.

Cable convertor

ПРОГРАМА ЗА ПРЕСМЯТАНЕ ЗАГУБАТА НА НАПРЕЖЕНИЕ

Целта на тази програма е да пресметне загубата на НАПРЕЖЕНИЕ до съсредоточен товар в края на електрическата линия - нашият ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ.
Тъй като обикновено използваме асинхронни двигатели/с пакетен ротор/ които се пускат в звезда ,то пусковият им ток надвишава ≈ 3/три /пъти работната сила на тока в/А/,затова Основно Правило при избор на ПРОВОДНИК за свързване на електродвигател е : ЗАГУБАТА НА НАПРЕЖЕНИЕ ДА Е ПО-МАЛКА от 5/пет/ %
Разбира се резонен е въпросът какво ще се случи ако не е изпълнено това условие – двигателят ще изгори!
За изчисление , програмата използва ПЪЛНАТА формула за загуба на НАПРЕЖЕНИЕ за четири проводна линия 380 V /3 фази + 0/:

Δ U = (100 * 1000 * P * L) / (γ * S * Uл2) в [%]

Δ U ≤ 5 %

P – товарът на линията в [ kW ]
L – дължина на линията в [ m ]
γ - специфична проводимост на проводника ( γ = 33 за алуминиев проводник , γ = 57 за меден проводник )
S – сечението на фазовият проводник [ mm 2 ]
Uл – номинална стойност на напрежението = 380 V

Като заключение: 1/ никога неизбирайте кабел в гранични стойности на загуба напрежение именно поради стойностите на пусковият ток !
2/ избрал съм да напиша програмата за проводник с алуминиеви жила който е с значително по-ниска цена в сравнние на същият с медни
3/ при използване на проводник с медни жила стойностите на загуба на напрежение се отдалечават приблизително два пъти от граничните които са за същият проводник с алуминиеви жила.

javascript


Няма коментари: