вторник, 14 февруари 2012 г.

Снеготопене /Snow melt

snow

Пресмятане водно количество от снеготопене

Calculate water flow from snowmelt

Въведете размерите на площите в МЕТРИ

Enter the dimensions of the surfaces in METRE

Area Площ1/a1: b1

Area Площ2/a2: b2

Area Площ3/a3: b3

Area Площ4/a4: b4

Area Площ5/a5: b5

Area Площ6/a6: b6

Средна дебелина на снежната покривка в МЕТРИ

Average thickness of snow cover in METRE

Snow Сняг


© Copyright by Chris Peshev / krispeshi@gmail.com

Програмата използва формули които може да намерите тук http://www.rbukvar.eu/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.html#prizm_obem64 Преобразуване на дебелината на снежната покривка към воден слой е 1/5 което е за неутъпкан сняг!

Няма коментари: