петък, 20 декември 2013 г.

Поддържане на акумолатора на лекия автомобил

КАК Е УСТРОЕН АКУМОЛАТОРЪТ
 В леките автомобили се монтират оловни акумолаторни батерии със специална стартерна конструкция.Всяка батерия е съставена от акумолаторни клетки ,поместени в обща кутия и свързани последователно с мостове.Клетките са с номинално напрежение -2 V.Повечето леки автомобили са с дванадесет волтова ел.система , което означава че батерията им е с 6 клетки.Батериите на мотоциклети и на автомобили с шест волтова електрическа уредба са с по 3 акумолаторни клетки.
фиг. Във всяка клетка има положителни и отрицателни плочи от специална активна маса.От големината на плочите и състава на активната им маса зависи до голяма степен капацитетът на акумолатора, т.е. колко ток може да поеме при зареждане и до каква степен ще го отдаде на консуматорите в автомобила.Положителните и отрицателните плочи са разделени със сепаратори.Освен това ,за да не се получи късо съединение,плочите не опират в дъното на кутията , а на издадени от него ребра.Дори ако част от активната маса се изрони и натрупа на дъното, плочите няма да се свържат "накъсо".
 Над плочите се поставя предпазна пласмасова решетка.През капака които покрива отгоре акумолатора минават изводите на оположителните и отрицателните плочи.
 фиг.

 Преди продажба в сервизите и акумолаторните работилници извършват подготовка на новите батерии,тъй като те се получават от завода производител в сухо състояние.Клетките се напълват с воден разтвор на акумолаторна сярна киселина.За климатичният пояс на България гъстотата на електролита на нов зареден акумолатор, измерена при температура +25 *C,трябва да  бъде 1,28 г/см .
  

Няма коментари: